ikra
 
Nieuws
Foto's
Video's
voor en na school
ouders en school
het team
agenda
stichting sipor

Contactgegevens

 

Spirea 3
3317 JP  Dordrecht

Tel: 078 - 6390151
Fax: 078- 6390421     

E-mail: ikra@sipor.nl

Inschrijven

Het is wenselijk om uw kind al enkele maanden voordat het 4 jaar wordt in te schrijven. Vanzelfsprekend staat de school ook open voor inschrijvingen van oudere kinderen tot 12 jaar.


 U kunt ons mailen voor het maken van een afspraak, ons e-mailadres is: ikra@sipor.nl

 

  1. Ouders / verzorgers maken een afspraak voor een intakegesprek met de bouwcoördinator. Dit is een onderwijsinhoudelijk gesprek waarin de mogelijkheden van de Ikra voor de aspirantleerling worden besproken.

 

  1. Aan de hand van het kennismakingsgesprek (en gegevens van de vorige school) wordt vastgesteld of de school kan voorzien in de onderwijsbehoeften van de aspirantleerling.

 

  1. Ouders krijgen binnen de afgesproken tijd terugkoppeling van de bouwcoördinator / directeur / intern begeleider in welke mate de school in de onderwijsbehoeften van de leerling denkt te voorzien. In dit gesprek beslissen ouders en school definitief of de leerling wordt ingeschreven.

 

  1. Voor de administratieve afhandeling van de inschrijving kunnen ouders terecht bij de administrateur, Fatma Demirtas, fdemirtas@sipor.nl . Neemt u alstublieft uw identiteitsbewijs en zorgverzekeringspas mee.

Vanwege het groot aantal aanmeldingen houden wij een wachtlijst bij. Daarbij hanteren wij de volgende volgorde:

 

1. de kinderen die reeds een broer/zus op onze school hebben;

2. de kinderen die op de peuterspeelzaal Ikraatje zitten;

3. wie zich eerder heeft aangemeld;


Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften

Voor sommige kinderen hanteert de Ikra een uitgebreider stappenplan voor de toelating. Deze kinderen worden door ons aangemerkt als kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. 

 

Het gaat hier om kinderen:

  • met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap;
  • met een psychiatrisch probleem;
  • met ernstige leer- en/of gedragsproblemen;
  • met een meervoudige handicap of
  • langdurig zieke kinderen.

Wij verwijzen voor het stappenplan graag naar de schoolgids.

 

Bij twijfel kunt u altijd terecht bij de intern begeleider, juf Nathalie Vermunt nvermunt@sipor.nl

 


Disclaimer