ikra
 
Nieuws
Foto's
Video's
voor en na school
ouders en school
het team
agenda
stichting sipor

Contactgegevens

 

Spirea 3
3317 JP  Dordrecht

Tel: 078 - 6390151
Fax: 078- 6390421     

E-mail: ikra@sipor.nl

Meest gestelde vragen

Spelen kinderen gescheiden op het speelplein?

De kinderen spelen gemengd op het plein.


Spelen kinderen gescheiden op het speelplein?

De kinderen spelen gemengd op het plein.

 

Zitten jongens en meisjes in hetzelfde tafelgroepje of juist niet?

We werken in principe met gemengde groepen.

 

Zijn er aparte jongens- en meisjesklassen?

Nee, de kinderen zitten gemengd in de klassen.

 

Hoe is de relatie met de plaatselijke moskeen?

De scholen hebben relaties met de alle buurtinstellingen inclusief moskeeën in het kader van SIS-activiteiten (School in de samenleving). De mogelijkheden van lokale moskeeën worden gebruikt als het gaat om aanbieden van kalligrafielessen, nascholing, voorlichting voor ouders etc. De uitspraken van imams hebben geen enkel gezag binnen onze school. De scholen ressorteert onder het bestuur van SIPOR.

Bij religieuze vraagstukken doet de directie een beroep op deskundige personen inclusief imams, maar het definitieve besluit wordt genomen door de directie zelf.  

 

Wat is de taal van de teksten aan de muur?

In eerste instantie Nederlands.  Vanwege de symbolische betekenis zijn er enkele teksten in het Arabisch. Van Arabische teksten wordt altijd een Nederlandse vertaling opgehangen.

 

In welke taal wordt (godsdienst-)les gegeven?

Alle lessen op school worden in het Nederlands gegeven, inclusief de godsdienstlessen.

 

Is deelname aan het middaggebed en godsdienstlessen verplicht?

Deelname aan de godsdienstlessen is verplicht. Vanaf groep 7 biedt de school de leerlingen de gelegenheid zelfstandig gebruik te maken van de gebedsruimte op school.

 

Krijgen kinderen (jongens en meisjes) gescheiden gymlessen?

Jongens en meisjes gymmen gescheiden vanaf groep 5.

 

Zwemmen kinderen (jongens en meisjes) wel of niet gemengd?

Jongens en meisjes zwemmen in principe apart, ongeacht of het een mannelijke dan wel vrouwelijke zwemleerkracht is.

 

Hoe zit het met de hoofddoek voor kinderen en personeel?

De hoofddoek is voor kinderen op onze scholen niet verplicht. Dat geldt ook voor personeel met een andere achtergrond dan de islamitische. Het dragen van de hoofddoek voor vrouwelijke, Islamitische medewerkers wordt aanbevolen.


Disclaimer