ikra
 
Nieuws
Foto's
Video's
voor en na school
ouders en school
het team
agenda
stichting sipor

Contactgegevens

 

Spirea 3
3317 JP  Dordrecht

Tel: 078 - 6390151
Fax: 078- 6390421     

E-mail: ikra@sipor.nl

Missie en visie

 

Wat willen we? Onze missie

 

Ikra wil door middel van kwalitatief goed primair onderwijs kinderen vormen tot wereldburgers met een Islamitische identiteit, die een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor hun omgeving en het milieu, en die op betrokken wijze in de Nederlandse samenleving staan.


Het is deze missie die richting geeft aan ons dagelijks handelen.

 


Visie

De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt niet bij de ouders alleen, maar ook bij school en de omgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat de school voor ongeveer 45% de ontwikkeling van een kind bepaalt. De overige 55% wordt bepaald door ouders en omgeving. Het is daarom belangrijk dat u een weloverwogen keuze voor een school maakt. Kiezen voor onze school is kiezen voor een goed contact tussen ouders, school en kind.

Lees hier verder hoe wij werken aan onze missie.


Pedagogische visie

We willen op school een sfeer scheppen waarin de kinderen zich veilig voelen, zich geaccepteerd en gerespecteerd weten. De leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie: zij laten door hun eigen houding het kind zien hoe het zich kan gedragen. Zij hebben hoge verwachtingen van het kind, want daardoor presteert het kind beter. Uiteraard sluit de leerkracht aan bij wat het kind aan kan. De leerkracht luistert naar het kind en geeft positieve feedback. 

Wij vinden dat het opvoeden van de kinderen een samenspel is tussen de ouders en de leerkrachten. Daarom is de samenwerking tussen beide partijen zo belangrijk. Wij verwachten van ouders die voor onze school kiezen dat die keuze bewust is en dat ze het kind positief stimuleren bij het naar school gaan. 

Ten slotte staat het stimuleren van de verantwoordelijkheid voor het eigen leren bij ons hoog in het vaandel. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid worden daarom al vroeg aangeleerd.


Gouden-gedragsregels

Reinheid, rust en regelmaat, een ouderwetse motto voor sommigen, maar die voor ons niets aan kracht heeft ingeboet. We hebben het wel aangevuld:

  • Reinheid
  • Rust
  • Regelmaat
  • Regie
  • Resultaatgericht

Op de Ikra gelden 10 gouden-gedragsregels die zijn samengesteld door leerlingen, ouders en leerkrachten. Deze gedragsregels hangen ook overal binnen de school op strategische plekken. Een ieder die zich binnen de contreien van de Ikra bevindt dient zich aan deze regels te houden. Wie zich niet aan deze regels houdt kan hierop worden aangesproken door het bevoegd gezag.

Download hier de poster voor de 10 gouden-gedragsregels.


Didactische visie

Onderwijs heeft een belangrijke functie bij het bereiken van een maatschappelijke positie. Hoe hoger het niveau van het onderwijs, hoe meer keus het kind heeft in de bepaling van zijn verdere toekomst.

Wij richten ons op het Nederlands als tweede taal. Wil je in Nederland verder komen, dan moet je kunnen communiceren in het Nederlands. Je moet Nederlands kunnen spreken, maar ook teksten kunnen lezen en begrijpen. Woordenschatonderwijs ondersteunt deze vaardigheid.

 

De overdracht van de leerstof moet voor kinderen aansprekend en effectief zijn. Wij letten nadrukkelijk op de kwaliteit van de uitleg aan de groep. Naast de gebruikelijke instructies zetten wij ook andere samenwerkingsvormen in en we gebruiken veel beeld om de instructies te ondersteunen.

 

De basisschool heeft acht leerjaren. Net zoals ontwikkeling in het dagelijkse leven geleidelijk verloopt, zo soepel moet de overgang tussen de diverse leerjaren verlopen. Dit geldt voor de leerstof, maar ook voor de manier van werken met de kinderen. De leerkrachten stemmen hun manier van werken dan ook goed met elkaar af. Zo kunnen kinderen zich in een doorgaande lijn ontwikkelen. 

 

Naast de verstandelijke ontwikkeling vinden we het belangrijk dat ook de sociaal-emotionele, de zintuiglijke, de creatieve en de communicatieve vaardigheden van het kind op school ontwikkeld worden.

 

 


Disclaimer