ikra
 
Nieuws
Foto's
Video's
voor en na school
ouders en school
het team
agenda
stichting sipor

Contactgegevens

 

Spirea 3
3317 JP  Dordrecht

Tel: 078 - 6390151
Fax: 078- 6390421     

E-mail: ikra@sipor.nl

Onderwijspijlers

Op deze pagina worden onze onderwijspijlers omschreven.


Lezen

Het lees- en taalonderwijs is op de Ikra prioriteit nummer 1! Per leerjaar zijn duidelijke doelen vastgesteld en het leerkrachtenteam is getraind in het aanbieden van leesonderwijs op maat. De leesopbrengsten worden continu gemonitord en de begeleiding/coaching van leerkrachten wordt hier ook op afgestemd.

>;>; lees verder


Rekenen

Deze pagina wordt nog bijgewerkt.


Sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO)

Aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Handelingsgericht werken

 

De Ikra denkt de balans te vinden tussen betekenisvol voor kinderen en zinvol voor volwassenen door handelingsgericht te werken.

  1. Onderwijs/opvoedingsbehoeften van leerling staan centraal
  2. Transactioneel kader: de leerling maakt deel uit van een omgeving en staat niet ‘op zich’.
  3. Positieve benutten: wat gaat al goed bij deze leerling, uit dit gezin, in deze groep en met deze leraar?
  4. Constructief samenwerken: de school werkt samen met leerling en ouders en eventueel externe hulp.
  5. Doelgericht werken: aan het eind van een bepaalde periode moeten we concrete doelen hebben bereikt.
  6. De school werkt systematisch en transparant en kunnen daarmee te allen tijde verantwoording afdragen.

Onderwijsresearch

De school voert voornamelijk onderwijsverbeteringen door waarvan uit onderzoek is aangetoond dat de leerlingen er beter van worden.

 

Een praktijkvoorbeeld is hoe wij ons leesonderwijs hebben ingericht. 


Kwaliteitszorg

Het kwaliteitszorgsysteem op de Ikra bestaat uit cycli waarin we allereerst beoordelen (evalueren) Denk bijvoorbeeld aan de periodieke enquetes waarin de school ouders en leerlingen bevraagt. Na beoordeling volgt verbeteren en rapporteren (o.a. aan MR) Dit systeem helpt ons om systematisch vast te stellen wat de school het beste kan aanpakken om het onderwijs (nog) beter te krijgen.


Disclaimer